Σχετικά με εμάς

About us

Ομάδα Επιστήμης Δεδομένων και Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT)

Ειδικευόμαστε στην έρευνα και την καινοτομία σε δίκτυα τηλεμετρίας με παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και σε προηγμένες ροές εργασιών ανάλυσης που βασίζονται στην εξόρυξη δεδομένων και τη μηχανική μάθηση.

Με αυτόν τον τρόπο προσφέρουμε διάδοση υπηρεσιών από άκρο σε άκρο ξεκινώντας από τον αισθητήρα και φτάνοντας μέχρι τη διεπαφή χρήστη. Επικεντρωνόμαστε στη μετατροπή των πληροφοριών εισόδου σε έξυπνα και καθοριστικά δεδομένα, με χωρικό και χρονικό σχολιασμό, έτοιμα να χρησιμοποιηθούν και να οπτικοποιηθούν.

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής των δεδομένων ώστε να διευκολύνουν τη λήψη έξυπνων αποφάσεων και να υποστηρίζουν ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών και επιχειρησιακών κατευθύνσεων.

Πεδία εφαρμογής και Εξειδίκευση

01

Περιβαλλοντική παρακολούθηση και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Παρέχουμε σε επιχειρηματικές και κατασκευαστικές ομάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των αιολικών πάρκων, τη δυνατότητα διαχείρισης και παρακολούθησης περιβαλλοντικών μετρήσεων και δοκιμών, διενέργεια ερευνών και μελετών, επίβλεψη κατασκευής, περιουσιακών στοιχείων και εξοπλισμού, με οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Τα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων (DSS) μας διευκολύνουν ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών και επιχειρησιακών αποφάσεων μέσω άμεσων ειδοποιήσεων.

02

Γεωργία 4.0

Η ομάδα μας ειδικεύεται στα συστήματα Internet of Things (IoT) και στα δίκτυα ευρείας κάλυψης χαμηλής κατανάλωσης (LPWAN). Με βάση αυτές τις τεχνολογίες, σχεδιάζουμε, αναπτύσσουμε, πρωτοτυποποιούμε και αναπτύσσουμε ολοκληρωμένα συστήματα έξυπνης γεωργίας. Οι καινοτόμες λύσεις στις οποίες εργαζόμαστε, βασισμένες σε τεχνολογίες cloud, fog και edge computing, ξεκινούν από αισθητήρες και ενεργοποιητές στο πεδίο και φτάνουν σε εφαρμογές τελικού χρήστη. Μετατρέπουμε τις εισερχόμενες πληροφορίες σε έξυπνα και καθοριστικά δεδομένα, με χωρικό και χρονικό σχολιασμό.

03

Έρευνα και ανάπτυξη

Όταν το απαιτεί το έργο, η εταιρεία έχει αποδείξει την ικανότητά της να εντάσσεται σε ευρύτερα προγράμματα ανάπτυξης και να συνεργάζεται απρόσκοπτα με άλλες ακαδημαϊκές ή εταιρικές ομάδες ανάπτυξης με μοναδικό στόχο τη βέλτιστη κάλυψη των αναγκών των έργων.

PRAMA IoT

Το όραμά μας είναι η κλιμάκωση των οικοσυστημάτων IoT που βασίζονται σε fog και cloud computing εξοπλισμένα με υποσυστήματα τηλεπισκόπησης και αυτόνομης δράσης. Ο βασικός μας πυλώνας είναι η ανάπτυξη της πλατφόρμας PRAMA IoT μέσω της οποίας στοχεύουμε να ξεπεράσουμε μια σειρά από προκλήσεις που σχετίζονται με το IoT και να προσφέρουμε ισχυρή υποστήριξη για κάθε σενάριο agriculture 4.0.

Απλότητα, φιλικότητα προς το χρήστη, εκτεταμένη παραμετροποίηση και επεκτασιμότητα
Η πλατφόρμα μας από άκρο σε άκρο λειτουργεί ως εικονικό οικοσύστημα μεταξύ τελικών χρηστών και απομακρυσμένων τελικών συσκευών και οριοθετεί υποσυστήματα IoT με εξατομικευμένες ρυθμίσεις παραμέτρων, λειτουργικές ρυθμίσεις και χωρικά δεδομένα.

Βελτιστοποίηση πόρων, διαλειτουργικότητα συσκευών και γρήγορη παράταξη
Κάθε περίπτωση χρήσης έχει μοναδικές απαιτήσεις, επομένως η ιδανική λύση για το σύστημά μας είναι ένας υβριδικός κόμβος με προσαρμοσμένο ενδιάμεσο λογισμικό που μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε ανάπτυξη και μπορεί να υποστηρίξει πολλαπλά προσιτό και ευέλικτο υλικό.

Prama - Altsol iot

Η Προσέγγιση μας

Ανάλυση και καταγραφή

Ανάλυση και καταγραφή των προδιαγραφών

Σχεδιασμός και ανάπτυξη

Σχεδιασμός και ανάπτυξη ολοκληρωμένων διαλειτουργικών συστημάτων

Ενσωμάτωση και ανάπτυξη

Ενσωμάτωση και ανάπτυξη λύσεων από άκρο σε άκρο

Διαχείριση και υποστήριξη

Διαχείριση και υποστήριξη έργων μακροπρόθεσμα